Veľkonočný pozdrav 2021

Ďakujem, že na nás myslíte v "bezpríjmovej" dobe. V prvom kvartáli 2021 naša farnosť mala finančný príjem...

Dakujeme ceruzka

  Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí na nás myslíte v tejto "bezpríjmovej" dobe a pomáhate nám postupne  zvládať všetky potrebné finančné záväzky, ktoré máme nielen v režijných nákladoch ale aj pri spolufinancovaní projektu "Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom".

Na BIELU SOBOTU

A znovu na kolenách - 9. zastavenie

Srdečne Vás pozývame na individuálnu modlitbu pri Božom hrobe v kostole sv. Petra z Alkantary

 Srdečne Vás pozývame na individuálnu modlitbu pri Božom hrobe pred Eucharistickým Kristom v kostole sv. Petra z Alkantary dnes (Veľký piatok) od 16:00 hod. do 19:30 hod a na Bielu sobotu od 09:00 do 19:00 hod. Vaša prítomnosť v našom chráme je možná pri dodržaní platných epidemiologických opatrení. Povzbudujeme Vás, aby ste sa prišli pokloniť Ježišovi osobnou modlitbou.

Veľké veci o ktorých sú tieto dni

 

link: tv.ozviac.sk

Syndikovať obsah