http://www.farnostokolicne.sk

Plné znenie príhovoru, ktorý predniesol nový diecézny biskup Mons. František Trstenský po biskupskej vysviacke v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule: Prosím, pomáhajte mi!

Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup

 Spišská Kapitula 21. októbra (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru nového spišského biskupa Mons. Františka Trstenského, ktorý dnes, v sobotu 21. októbra 2023, predniesol po biskupskej vysviacke v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Slávili sme výnimočnú udalosť: 750-te výročie prvej písomnej zmienky Okoličného

výročie 750 Okoličné

Naša farnosť Okoličné spolu s Mestom Liptovský Mikuláš počas uplynulej nedele (24. 09.2023) zorganizovala slávenie výnimočnej udalosti: 750-teho výročia prvej písomnej zmienky Okoličného. Dopoludnia sme sa spoločne zhromaždili pri Pánovom oltári, aby sme slávili ďakovnú liturgiu, ktorej predsedal levočský dekan Peter Majcher a ktorú zároveň krásnym umeleckým prejavom doprevádzala Sylvia Urdová spolu so svojím doprovodom.

Katechézy Dobrého Pastiera - prihláška

 V šk. roku 2023/2024 budú od októbra do mája prebiehať stretnutia inšpirované Katechézami Dobrého pastiera pre deti 7-10 rokov každý pondelok o 16:45.  Potrebné je vyplniť prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke. Prvé stretnutie bude 2.10. 2023. 

Prihláška na prípravu k sviatosti birmovania.

 V našej farnosti Okoličné otvárame PASTORAČNÚ PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA. Prihlášku si môžete stiahnuť v rámci tohto článku a vyplnenú osobne doniesť na faru do 15.09.2023. Následne začne ročná duchovno-vzdelávacia príprava.

Naša Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa!

Trstenský František

 Bratislava 8. septembra (TK KBS) Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. 

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je Ministerstvom kultúry schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom prinavrátenia vápenných omietok na hradobný múr kostola Očisťovania Pan

2. augusta slávime sviatok Panny Márie, Kráľovnej anjelov s porciunkulovými odpustkami

 Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal, po čom túži pre spásu duší.

Syndikovať obsah
 
replica rolex