Ďakujeme všetkým, ktorí vianočným darčekom obdarili chudobných

 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí vianočným darčekom obdarili chudobných a aj takýmto spôsobom pripravili príbytok Ježišovi v srdciach druhých ale v neposlednom rade aj v tom svojom.

Dobročinný predaj betlehemov pre núdznych v našej farnosti

 

Zrealizovali se Obnovu pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

V rámci obnovy pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary sme v mesiaci november realizovali na konštrukčnú železobetónovú dosku stierkovú hydroizoláciu a následne tepelnú izoláciu v celom rozsahu mimo klenbu gotickej krypty. Izolácie sa separovali od vrchného betónového poteru.

Prispieť na obnovu kostola sv. Petra z Alkantary môžete aj bankovým prevodom

euro 1

Prispieť na prebiehajúcu obnovu kostola sv. Petra z Alkantary môžete aj bankovým prevodom na číslo účtu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktoré bolo zriadené pre projektové financovanie obnovy kostola. Váš dar bude na základe Hospodárskej rady farnosti využitý len na povinné 5 % spolufinancovanie úspešných projektov (v roku 2020 ich farnosť realizuje v počte 6).

Prajeme Vám a vyprosujeme požehnaný Adventný čas

 

Aj v tomto roku 2020 si môžete kúpiť Adventný veniec v našej farnosti a zároveň tak podporiť núdznych

 Aj v tomto roku na 1. adventnú nedeľu v kostole sv. Petra z Alkantary si môžete kúpiť Adventný veniec do Vašich príbytkov, ktoré nám pripravili naše školské sestry sv. Františka. Zároveň kúpou podporíte núdznych v našej farnosti.

Prinášame Vám peknú ukážku...

Zrealizovali sme IV. etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke kostola

krypta v klenbe

 V mesiaci október a november sme v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary zrealizovali poslednú etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke s pozoruhodnými nálezmi.

Výskumy v samotnej krypte rodu Okoliscanyi sme zrealizovali v roku 2016

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/archeologicky-vyskum-krypty-rodu-okolicsanyi-v-bocnej-kaplnke-kostola

Syndikovať obsah