http://www.farnostokolicne.sk

2. marec - Deň modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu spojí kresťanov i nekresťanov

preghiera oggi

 Pred Dňom modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu, ktorý na Popolcovú stredu 2. marca vyhlásil pápež František ako pozvanie určené veriacim i neveriacim, dôležitosť tohto duchovného spojenia ľudstva opätovne pripomenuli kardináli Koch a Ayuso, zodpovední vo Vatikáne za podporovanie jednoty kresťanov a rozvíjanie medzináboženského dialógu. Pápež František apeluje na naše svedomie, aby sme Božími zbraňami prosili o ukončenie vojny a boli solidárni s tými, ktorí trpia.

„Pre nás katolíkov je Popolcová streda už teraz dňom modlitby a pôstu,“ hovorí kardinál Kurt Koch a zdôrazňuje, že pápež pozýva všetkých - kresťanov iných cirkví a všetkých ľudí - aby sa pripojili k tejto modlitbe za pokoj. Je to spôsob solidarity a zjednotenia, najmä preto, že keď je vojna, ľudia majú dojem, že sú bezmocní a rozmýšľajú, čo majú robiť.

V tomto čase je veľmi dôležité zveriť sa Bohu, vysvetľuje predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, pretože Boh chce pokoj, v žiadnom prípade nie vojnu. Verejná modlitba je teda „výzvou k svedomiu všetkých, ktorí majú moc nad vojnou a mierom,“ výzvou k očisteniu ich svedomia, aby nemysleli na vojnu, ale na mier.

„Po tretie, modlitba za mier je prejavom solidarity so všetkými tými, ktorí trpia, ktorí sa nachádzajú vo veľmi tragickej situácii a ktorí musia opustiť svoje rodiny, svoje domovy.“ Modlitba je pre týchto ľudí znamením, pretože im dáva pochopiť, že nie sú sami, že existujú ľudia, ktorí na nich myslia a modlia sa za nich.

Kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot vyjadril vďačnosť pápežovi za to, že vyzval všetkých, aby sa modlili ako členovia ľudskej rodiny. Vyzýva veriacich rôznych náboženských tradícií, aby sa pripojili k pápežovej iniciatíve, zdôrazňuje význam, ktorý náboženské tradície pripisujú pôstu a modlitbe, a najmä ako predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg sa obracia na predstaviteľov rôznych komunít a náboženských tradícií, aby sa pripojili ku Dňu pre Ukrajinu.

Pripomeňme si slová výzvy Svätého Otca Františka zo stredy 23. februára:

„Teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

V nedeľu 27. februára pápež svoje pozvanie k modlitbe zopakoval týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry! V týchto dňoch nami otriaslo niečo tragické: vojna. Opakovane sme sa modlili, aby sa nešlo touto cestou. A neprestávajme sa modliť, naopak, prosme Boha ešte intenzívnejšie. Preto opätovne vyzývam všetkých, aby 2. marca, na Popolcovú stredu, konali Deň modlitby a pôstu za mier na Ukrajine. Ten deň bude na to, aby sme boli nablízku utrpeniam ukrajinského ľudu, aby sme cítili, že sme všetci bratia a vyprosovali od Boha koniec vojny.

Ten, kto vedie vojnu, zabúda na ľudskosť. Nevychádza z ľudu, nehľadí na konkrétny život ľudí, ale pred všetkým uprednostňuje jednostranné a mocenské záujmy. Spolieha sa na diabolskú a zvrátenú logiku zbraní, ktorá je tou najvzdialenejšou od Božej vôle. A dištancuje sa od obyčajných ľudí, ktorí chcú mier a ktorí sú v každom konflikte tými skutočnými obeťami, ktoré na vlastnej koži platia za vojnové šialenstvá.

Myslím na starších ľudí, na tých, ktorí v tomto čase hľadajú útočisko, na matky, ktoré utekajú so svojimi deťmi... Sú to bratia a sestry, pre ktorých je naliehavo potrebné otvoriť humanitárne koridory a ktorých treba prijať.

So srdcom zlomeným z toho, čo sa deje na Ukrajine - a nezabúdajme na vojny v iných častiach sveta, ako je Jemen, Sýria, Etiópia... - opakujem: nech zatíchnu zbrane! Boh je s tými, ktorí vytvárajú pokoj, a nie s tými, ktorí používajú násilie. Pretože tí, ktorí milujú mier, ako uvádza talianska ústava, «odmietajú vojnu ako nástroj urážky slobody iných národov i ako prostriedok riešenia medzinárodných sporov» (Čl. 11).“

 
replica rolex