http://www.farnostokolicne.sk

INFORMÁCIE O POHREBNÝCH OBRADOCH TRAGICKY ZOSNULÝCH DIEVČAT

 

Prinášame pokyny pre tých, ktorí sa zúčastnia na poslednej rozlúčke s obeťami sobotnej tragédie v Spišskom Podhradí.

Pohrebné obrady troch zosnulých dievčat – Lucie, Sofie a Kataríny, budú v stredu 10. apríla 2024 o 10:00 hod. v Starej Ľubovni.

Rodiny zosnulých dievčat, spišský diecézny biskup a prešovský arcibiskup metropolita sa dohodli, že pohrebné obrady začnú o 10:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni. Hlavným celebrantom bude arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa prihovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.

Po skončení liturgie budú pokračovať pohrebné obrady v chráme tak, ako bývajú v byzantskom obrade vo Svetlom týždni. Záverečná rozlúčka a uloženie zosnulých do hrobu bude na Novom cintoríne v Starej Ľubovni v latinskom obrade.

Pripomíname koncelebrujúcim kňazom, že liturgická farba bude BIELA.

 
replica rolex