Milostiplnú Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania Vám všetkým želáme a vyprosujeme.