Nedeľa Božieho Milosrdenstva nás pozýva vnímať túto perspektívu života a viery osobným spôsobom