Opatrenia účinné od 12.januára 2021 pre slávenie liturgie

veža kostola v zime