Prispieť na obnovu kostola sv. Petra z Alkantary môžete aj bankovým prevodom

euro 1

Prispieť na prebiehajúcu obnovu kostola sv. Petra z Alkantary môžete aj bankovým prevodom na číslo účtu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktoré bolo zriadené pre projektové financovanie obnovy kostola. Váš dar bude na základe Hospodárskej rady farnosti využitý len na povinné 5 % spolufinancovanie úspešných projektov (v roku 2020 ich farnosť realizuje v počte 6). Prosíme Vás, aby ste pri bankovom prevode uviedli v poznámke účel: obnova farského kostola - spolufinancovanie.

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2300 8476

Úctivo ďakujeme každému jednému z vás.