http://www.farnostokolicne.sk

Slávime Nedeľu Božieho slova

 Dňa 21. januára 2024 slávime Nedeľu Božieho slova a zároveň vstupujeme do druhej etapy diecézneho pastoračného plánu - "Ježišova cesta do Emauz", v ktorej chceme osobne ako emauzský učeníci počúvať Ježišovo slovo. Preto sa tento deň stáva pre nás darom i výzvou.

Darom, že môžeme denne s Ježišovým slovom preživať každú chvíľu svojho života.

Výzvou, aby sme Božie slovo čítali a porozumeli mu tak, aby nás privádzalo k osobnému vzťahu s Bohom.

Preto si môžeme osvojiť Výzvu, aby sme počas roku 2024 prečítali celé Sväté Písmo. V tom nám pomôžu pripravené materiály na  https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/Biblia-za-rok_Plan-citania.pd

Zároveň Vás Pozývame dnes k rollapu emauzských učeníkov alebo  vzadu ku plagátu emauzských učeníkov, aby sme symbolicky prišli k Ježišovi a zobrali si JEHO SLOVO prostredníctvom zloženého lístka, ktoré sa nachádzajú v košíku. Povzbudzujeme Vás aj k takejto forme každodenného života s Kristom a s jeho slovom.

 

 
replica rolex