http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Slávili sme výnimočnú udalosť: 750-te výročie prvej písomnej zmienky Okoličného

výročie 750 Okoličné

Naša farnosť Okoličné spolu s Mestom Liptovský Mikuláš počas uplynulej nedele (24. 09.2023) zorganizovala slávenie výnimočnej udalosti: 750-teho výročia prvej písomnej zmienky Okoličného. Dopoludnia sme sa spoločne zhromaždili pri Pánovom oltári, aby sme slávili ďakovnú liturgiu, ktorej predsedal levočský dekan Peter Majcher a ktorú zároveň krásnym umeleckým prejavom doprevádzala Sylvia Urdová spolu so svojím doprovodom.

Prihláška na prípravu k sviatosti birmovania.

 V našej farnosti Okoličné otvárame PASTORAČNÚ PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA. Prihlášku si môžete stiahnuť v rámci tohto článku a vyplnenú osobne doniesť na faru do 15.09.2023. Následne začne ročná duchovno-vzdelávacia príprava.

Naša Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa!

Trstenský František

 Bratislava 8. septembra (TK KBS) Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. 

2. augusta slávime sviatok Panny Márie, Kráľovnej anjelov s porciunkulovými odpustkami

 Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal, po čom túži pre spásu duší.

Slávnosť Porciunkuly 2023

 

V týchto dňoch sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom a privítali sme nového pána kaplána Gustáva

 V nedeľu 02.07.2023 sme sa spoločne rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom, ktoýí v našej farnosti pastoračne pôsobil celé dva roky. Vyjadrujeme mu veľké poďakovanie za všetku jeho pastoračnú starostivosť najmä o deti či mladých. Zároveň sme dňa 04.07.2023 pri večernej sv. omši nového pána kaplána Gustáva.

Františkánska skúsenosť 23 počas letných dní aj v našej farnosti

 Milí farníci ... pozývame vás alebo vašich priateľov, známych na františkánsku skúsenosť v našej farnosti, je to už tretí ročník.

Naša farnosť slávila slávnosť 1. svätého prijímania

 

Vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary sme v nedeľu 14. mája 2023 slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich detí. Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách a obetách aj naďalej, aby prijatie Eucharistického Krista týmto deťom a ich rodinám bol skutočne novým priestorom, v ktorom duchovný život bude rásť. 

Syndikovať obsah
 
replica rolex