http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary ako vzor cnostného života

výročie 400

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 20. októbra sme počas slávenia sv. omše spoznávali Petra z Alkantary ako vzor cnostného života.

 

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary ako kazateľ ľudových misií

piasencia

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 19. októbra sme počas slávenia odpustovej sv. omše spoznávali nášho patróna ako kazateľa ľudových misií.
Prinášame Vám záznam príhovoru ako aj link k videu, ktoré bolo medzi prvou a druhou časťou príhovoru :www.youtube.com/watch

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary a jeho rozhodnutie zasvätiť život Bohu

Majarretes

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 18. októbra sme počas slávenia sv. omše spoznávali rozhodnutie Petra z Alkantary vstúpiť do františkánskeho kláštora.
Prinášame Vám záznam príhovoru ako aj link k videu, ktoré bolo v jeho závere: www.youtube.com/watch
 
 

Blahoželanie a pozdrav k sláveniu sviatku nášho patróna

 

V našej farnosti v dňoch 16.10.-23.10.2022 budeme sláviť 400-té výročie blahorečenia sv. Petra z Alkantary

 V našej farnosti budeme v nasledujúcich dňoch /16. októbra - 23. októbra 2022/ sláviť DNI SV. PETRA z ALKANTARY, ktorými si chceme pripomenúť 400-té výročie jeho blahorečenia a zároveň hlbšie spoznať nášho patróna a veľkého františkánskeho kňaza.

Syndikovať obsah
 
replica rolex