http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

31 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých

 Na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. februára) sme rovnako slávili XVIII. Svetový deň chorých aj v našej farnosti pri večernej sv. omši. Duchovný otec farnosti počas liturgie prečítal Posolstvo Benedikta XVI. k tomuto dňu, kde Svätý otec povzbudzuje veriacich, aby svoje utrpenie prežívali v spojení s Kristom.

Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim za zbierku pre Haiti

 Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr.

Pavol Strauss - známy i neznámy tichý konvertita

strauss pavol

 07. január 2010, prezident Gašparovič odovzdáva v starej budove SNR štátne vyznamenania.

5 dôkazov existencie Boha

Akvinský

 28. januára Cirkev slávi spomienku na sv. Tomáša Akvinského, ktorý okrem iného vo svojich dielach prináša aj 5. dokazov existencie Boha, ktoré vychádzajú z ľudskej skúsenosti a nie z nejakej definície Boha.

Tomáš znižuje počet všetkých svojich tradičných dôkazov na päť, ktoré do dejín vošli ako „päť ciest“.

Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube

Závažná Poruba-ekumena

 V nedeľu 24. januára sme o 15:00 hodine slávili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenickú pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube. Pobožnosti predsedal evanjelický brat farár Pavlík spolu s naším duchovným otcom. Ten vo svojom príhovore poukázal na potrebu úcty medzi všetkými kresťanmi ako aj potrebu opravdivého nasledovania viery v Ježiša.

Webová stránka farnosti oslavuje prvý rok existencie

torta

 Dnes je tomu práve rok (20.01.), čo webová stránka farnosti Okoličné bola naplno spustená. Pri spustení sme zverejnili aj najzaujímavejšie udalosti farnosti od leta 2008. A samozrejme sme zverejňovali aj aktuálne informácie. Po roku existencie sa nám podarilo webovú stránku zadefinovať v tom, čo by stránka farnosti mala čitateľom poskytovať a čo nie. Určite nechceme informovať len o tom, kedy sú sv. omše.

Takýto gotický oltár sa nachádzal v našom kostole

 Základné slohové poznanie každému jednému pri navšteve nášho kostola napovie, že architektonický gotický sloh je zmiešaný s barokovým mobiliárom. Samozrejme od začiatku to tak nebolo. Tak ako sa v iných gotických chrámoch nachádzajú gotické oltáre, tak tomu bolo aj v Okoličnom. Avšak iba do roku 1690, kedy bol oltár zničený iným vierovyznaním.

Naša farnosť ponúka konkrétnu pomoc pre ženy v núdzi alebo týraným ženám s deťmi

niki

 Aj týmto člákom chceme prispieť pri hľadaní pomoci pre ženy v núdzi alebo týrane ženy s deťmi a to nielen v našej farnosti. V spolupráci s občianskym združením Fórum života ponúkame konkrétnu pomoc formou poskytnutia základnych životných potrieb v plnej anonymite.

Potrebujeme posilniť sviatostný spôsob života

 Rok 2009, ktorý uzatváreme, okrem iného nám prináša  aj obraz o sviatostnom spôsobe života farnosti. Vyslúžené sviatosti, ktoré podstatným spôsobom vstupujú do života veriaceho človeka a prinášajú živého Krista čo jeho milosti, za uplynulý rok určite nezodpovedajú potrebám farnosti a jej viery.

Zreštaurovaný oltár Príbuzenstva Kristovho v Smrečanoch

oltár Príbuzenstva Kristovho

 Uplynulo viac ako dva roky, čo bočný oltár Príbuzenstva Kristovho z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch bol odnesený za účelom reštaurovania. Po začiatočných problémoch pri prácach na sondách, ktoré mali určiť rozsah poškodenia sa práce ukončili a celý oltár bol na lehotu jedhého roka (r. 2008) uschovaný v klimaticky vhodných podmienkach v priestoroch Oblastného reštaurátorskeho atelíéra v Levoči.

Syndikovať obsah
 
replica rolex