http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Elektronický zápis na sväté omše nie je potrebný

piktogram zhromaždenie

 

Koledovanie Dobrej Noviny 2021 u nás.....

Zrealizovali sme výmenu sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

obnova okien 2021

 Už začiatkom 20. stor. arch. O. Sztehlom boli gotické okná v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary rozsiahlym spôsobom obnovené (História Domus: opravy a výmeny gotických kružieb a rebier + výmena okenných výplní za ..."ozdobnejšie zasklenie okien svätyne, jednoduché zasklenie ostatných okien kostola"). Zrealizovaná obnova bola do značnej mieri poškodená počas II.

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" : sochárska výzdoba a záverečná etapa je zrealizovaná v rozsahu schváleného projektu v r. 2021.

oltárna výzdoba sv. Ondreja 2021

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv.

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 4 žiadosti na rok 2022

projekty 2022

 Posledný deň v roku 2021 naša farnosť odovzdala 4 nové žiadosti na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

momentum života v našom čase 2022

Syndikovať obsah
 
replica rolex